Swarovski

Swarovski Apta 1-Light Flush Mount APT100N Base Finish: White Size: 3.5"H Bulb Type: Incandescent

Base Finish: White, Size: 3.5"H, Bulb Type: Incandescent Swarovski Swarovski Apta 1-Light Flush Mount APT100N Base Finish: White, Size: 3.5"H, Bulb Type: Incandescent Swarovski Evoking scenes of tree branches blooming with flowers. Apta by Swarovski is...