Safavieh

Safavieh Milan Shag Sg180-7070 Rug, Navy, 8'6"x12'0"

Safavieh Milan Shag Sg180-7070 is an area rug by Safavieh