Safavieh

Safavieh Athens Shag Sga119B Rug, White, 5'1"x7'6"

Safavieh Athens Shag Sga119B is an area rug by Safavieh