Mikasa

Mikasa Zena (Stainless) Tablespoon (Serving Spoon) - Stainless,18/10,Glossy,Korea/Japan/Indon

Mikasa - Mikasa Zena (Stainless) Tablespoon (Serving Spoon) - Stainless,18/10,Glossy,Korea/Japan/Indon