Maurice Davies

Coffadwriaeth, Neu Hanes Byr O Fywyd a Marwolaeth y Parchedig John Williams, Gynt O Bant-Y-Celyn, Swydd Gaerfyrddin (1830)

Coffadwriaeth, Neu Hanes Byr O Fywyd a Marwolaeth y Parchedig John Williams, Gynt O Bant-Y-Celyn, Swydd Gaerfyrddin (1830)