Harmony House China

Harmony House China Valencia 14" Oval Serving Platter, Fine China Dinnerware - Black Scrolls And Circles Rim

Harmony House China - Harmony House China Valencia 14" Oval Serving Platter - Black Scrolls And Circles Rim