Armitron

Armitron Ladies White and Gold Ceramic Bracelet Watch

This is a ladies white and gold ceramic bracelet watch. Gender: female. Age Group: adult.