10K White Gold Diamond Engagement Ring (1/4 cttw, i2-i3 clarity)

IMPACT_RAD

10K White Gold Diamond Engagement Ring (1/4 cttw, i2-i3 clarity)
10K White Gold Diamond Engagement Ring (1/4 cttw, i2-i3 clarity)
SEE ADDITIONAL IMAGES

1/10CTW DIAMOND FASHION TRIO SET